Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS121
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
+ Uỷ ban nhân dân phường, xã: 03 ngày.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện: 07 ngày.
+ Sau khi có văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Uỷ ban nhân dân phường, xã ra quyết định và trả kết quả cho người nộp hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiếp nhận, chuyển xử lý
Bước 2: Công chức xử lý hồ sơ, sau đó lập văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị tham gia ý kiến vàmời tham giakiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Bước 3: Sau khi kiểm tra, UBND cấp xãxem xét ra quyết định cho phép hoặc không cho phép thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, trình ký, rồi chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;
+ Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ Khoản 1 Điều 19 của Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 7 năm 2008 về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;
+ Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
+ Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ;
Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.
Bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS121
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57