Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS122
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
+ Uỷ ban nhân dân phường, xã: 03 ngày.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện: 07 ngày.
+ Sau khi có văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Uỷ ban nhân dân phường, xã ra quyết định và trả kết quả cho người nộp hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiếp nhận, chuyển xử lý.
Bước 2: Công chức xử lý hồ sơ, sau đó lập văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị tham gia ý kiến và mời tham gia kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Bước 3: Sau khi kiểm tra, UBND cấp xa xem xét ra quyết định cho phép hoặc không cho phép sáp nhập, chia tách đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, trình ký, rồi chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục phải đảm bảo các yêu cầu: Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên
Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục (Trong đó cần nêu rõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp với các yêu cầu quy định tại Điều lệ Trường mầm non, Quy chế này và điều kiện thực tế địa phương)
Bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS122
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26