Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS151
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: + Tại Uỷ ban nhân dân phường, xã: 02 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 02 ngày; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang: 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ choSở Lao động - Thương binh và Xã hội- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)
+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)
Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, trả cho Uỷ ban nhân dân phường, xã.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tại Uỷ ban nhân dân cấp xã:Văn bản xác nhận; Kết quả cuối cùng: Quyết định hành chínhhoặc Thông báo trả lời hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo UBND phường ký giấy chứng nhận và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
Bước 4: UBND cấp xã nhận kết quả từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và trả cho công dân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là người đảm nhận và giữ Bằng Tổ quốc ghi công và có hồ sơ liệt sĩ bản gốc đang được quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng
Đơn đề nghị của người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ (Mẫu TC)
Biên bản ủy quyền: Biên bản họp anh, chị, em (trường hợp còn anh, chị, em ruột) hoặc đại diện họ tộc (nếu không còn anh, chị, em ruột) thống nhất cử người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ, trong đó ghi rõ số Bằng Tổ quốc ghi công, số và ngày tháng năm quyết định;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS151
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
11