Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS168
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Vốn ODA
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư. Trong đó: Thời gian giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 14 ngày làm việc; Thời gian giải quyết tại Uỷ ban nhân dân thành phố: 05 ngày làm việc; Trả kết quả: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c và nộp tại Tổ một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Tổ một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày làm việc.
Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc.
Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày làm việc.
Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND thành phố (Phòng Quản lý đầu tư) kiểm tra và dự thảo Quyết định trong 05 ngày làm việc.
Bước 7: Lãnh đạo UBND thành phố xem xét phê duyệt trong 01 ngày làm việc.
Bước 8: Bộ phận Văn thư tiếp nhận và thông báo Bên mời thầu đến nhận Quyết định phê duyệt trong vòng 01 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của Bên mời thầu.
Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán hoặc chứng từ thẩm định giá được duyệt và các văn bản pháp lý khác có liên quan.
Văn bản cho phép thực hiện theo hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu (nếu có).
Đĩa CD gồm các file: toàn bộ bản vẽ thiết kế thi công, hồ sơ mời thầu, tiên lượng mời thầu;
Hồ sơ mời thầu/Hồ yêu cầu có chữ ký và đóng dấu của Bên mời thầu.
Ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ đấu thầu của dự án ODA - Thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS168
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Vốn ODA
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8