Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS176
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương TP. Đà Nẵng hoặc gửi theo đường bưu điện đến Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; hoặc Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi là Cơ sở) đăng ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy biên nhận cho Cơ sở và hẹn thời gian trả kết quả; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương thẩm tra hồ sơ; hướng dẫn và thông báo bằng văn bản của Sở đến cơ sở những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (nếu có).
+ Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và đạt yêu cầu, Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương hoàn thiện Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký duyệt theo quy định. Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Sở Công Thương có văn bản trả lời, nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo.
Bước 4: Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thu phí, lệ phí, trả kết quả cho cơ sở.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo:
+ Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định;
+ Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành;
+ Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành;
+ Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký;
Thủ tục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm thực phẩm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.
- Cá nhân, tổ chức có thể chọn các hình thức “bản sao” phù hợp với từng cách thức thực hiện: Bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện /công văn hành chính); Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương;
Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
Bản sao thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng với nội dung đăng ký quảng cáo;
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);
Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Toàn bộ tài liệu nêu trên phải có dấu của cơ sở đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy xác nhận 150.000đ/1 lần cấp/1 sản phẩm
Phí thẩm định - 1.000.000đ/ 1 lần/ 1 sản phẩm đối với hình thức quảng cáo là áp phích, tờ rơi, poster. - 1.200.000đ/ 1 lần/ 1 sản phẩm đối với hình thức quảng cáo trên truyền hình, phát thanh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu: Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị hủy bỏ) - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS176
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13