Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS38
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phòng Kinh tế
Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế; trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Tổ một cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc Giấy phép cũ (nếu đổi do rách giấy phép)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20CV - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS38
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17