Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-014201-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Ghi rõ nội dung xác nhận vào đơn xin việc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu xác nhận đơn xin việc, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Bước 2: Vào sổ tiếp nhận xác nhận lĩnh vực hành chính tư pháp, xác nhận vào nội dung hồ sơ xin việc làm, trình lãnh đạo ký hồ sơ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao đơn xin việc làm cho người dân.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
- Thời gian trao trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
Đơn xin việc làm
Sổ hộ khẩu bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: Tùy theo người yêu cầu xác nhận nộp hồ sơ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ xin việc làm - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-014201-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
68