Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-043140-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin phép
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp và trả kết quả (Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông). Địa chỉ: Số 8, Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào giờ hành chính (sáng: 7h00 đến 11h30, chiều: 13h30 đến 17h00)
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, công dân làm lại theo đúng quy định. Sở sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ của tổ chức, công dân và gửi trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho tổ chức, công dân
Bước 3: Trả hồ sơ: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả thẩm định của Sở (theo thời gian ghi trong phiếu hẹn) tại Bộ phận tiếp và trả kết quả (Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng được thành lập nhà xuất bản bao gồm:
- Cơ quan nhà nước;
- Tổ chức chính trị ở Trung ương và cấp tỉnh;
- Tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh;
- Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương trực tiếp sáng tạo và công bố tác phẩm;
- Tổ chức được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở quy hoạch ngành xuất bản;
Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây;
1. Có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;
2. Có người lãnh đạo nhà xuất bản đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 14 và đội ngũ biên tập viên đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này;
3. Trong các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản phải có ít nhất một người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản từ ba năm trở lên;
4. Có trụ sở hoạt động, vốn và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
5. Phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản toàn quốc, quy hoạch của từng ngành, từng địa phương.
Đơn xin cấp giấy phép ghi tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, giám đốc, tổng biên tập, trụ sở và vốn của nhà xuất bản
Lý lịch trích ngang của giám đốc, tổng biên tập và danh sách biên tập viên nhà xuất bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
36