Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-047040-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp và trả kết quả (Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông). Địa chỉ: Số 8, Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào giờ hành chính (sáng: 7h00 đến 11h30, chiều: 13h30 đến 17h00)
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, công dân làm lại theo đúng quy định
Bước 3: Trả hồ sơ: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ đến nhận lại kết quả (theo thời gian ghi trong phiếu hẹn) tại Bộ phận tiếp và trả kết quả (Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm;
- Bảo đảm các điều kiện về an ninh , trật tự;
- Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm;
- Cơ sở in phải có đủ các loại thiết bị in và gia công sau in mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.
Đơn xin cấp giấy phép ghi tên, địa chỉ cơ sở in, mục đích, sản phẩm chủ yếu
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính, lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
Bản sao bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (có giá trị pháp lý)
Bản sao văn bằng đào tạo nghề in của giám đốc hoặc chủ cơ sở in; hoặc bản sao chứng chỉ xác nhận giám đốc hoặc chủ cơ sở in đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp (bản sao có giá trị pháp lý)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-047040-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]

0
25