Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-057109-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả, số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sáng 7h30 đến 11h30 buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.
Bước 3: Khi đến nhận kết quả, nhà đầu tư là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (khoản 1 Điều 42 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP).
Nếu nhà đầu tư trong trường hợp này có nhu cầu được xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh), phụ lục I-5.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh), phụ lục I-5
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-057109-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25