Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-057613-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Tài nguyên và Môi trường (quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, ĐT.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: theo giờ làm việc hành chính và sáng thứ bảy.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Sở Tài nguyên và Môi trường (quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) theo bước sau:
- Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận hồ sơ nộp tiền.
- Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
* Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính và sáng thứ bảy.
Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu số 03/ĐĐ), Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (mẫu số 04/ĐĐ)
Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định
Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư (có chứng thực)
Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt
Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu số 03/ĐĐ), Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (mẫu số 04/ĐĐ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đo đạc a. Đất ở đô thị: 1.000đ/m2 (đo đạc tỷ lệ 1/500). b. Đất ở nông thôn: 600đ/m2 (đo đạc tỷ lệ 1/500 – 1/1000). c. Đất nông, lâm nghiệp: 100đ/m2 , tối đa không quá 200.000đ/hồ sơ (đo đạc tỷ lệ 1/2000 – 1/5000) d. Đất chuyên dùng - Khu vực nông thôn: 600đ/m2 (đo đạc tỷ lệ 1/500 – 1/1000). - Khu vực đô thị: 1.000 đ/m2 (đo đạc tỷ lệ 1/500).
Trích lục bản đồ địa chính 20.000đ/thửa đất.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-057613-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30