Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-087587-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng và buổi chiều
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu xác nhận hạnh kiểm nộp đơn xin xác nhận hạnh kiểm tự lập tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiêm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận vào nội dung đơn, trình lãnh đạo ký hồ sơ và giao lại cho người dân.
- Thời gian tiếp nhận và trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.
Sổ hộ khẩu bản chính để đối chiếu
Đơn xác nhận hạnh kiểm ( Mẫu do người yêu cầu tự lập)
Số bộ hồ sơ: Tùy theo người yêu cầu
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hạnh kiểm - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-087587-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
7