Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-092907-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng lao động thương binh xã hội Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban nghành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu hưởng chế độ đối với Bệnh binh nộp hồ sơ cho cán bộ lao động thương binh xã hội
Bước 2: Cán bộ lao động thương binh xã hội kiểm tra hồ sơ đầy đủ và tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Phối hợp với các thành viên Hội đồng xét duyệt chính sách xã tổ chức họp.
- Trong trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết bằng văn bản; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt để giải quyết theo đơn khiếu nại, tố cáo của đối tượng.
-Trường hợp xét thấy đủ tiêu chuẩn thì cán bộ lao động thương binh xã hội hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định và gửi về Phòng Nội vụ - Lao động- Thương binh xã hội cấp Huyện để xem xét giải quyết.
- Khi nhận được quyết định của cơ quan cấp trên, cán bộ lao động thương binh xã hội thông báo cho đối tượng và hướng dẫn đến phòng Lao động thương binh xã hội Thành Phố Cao Lãnh để nhận chế độ đối với Bệnh binh.
Thời gian tiếp nhận : Sáng từ 7h 30 đến 11giờ buổi chiều từ 13 h 30 đến 16h 30 từ thứ hai đến thứ sáu.
Thời gian tra hồ sơ : Sáng từ 7h 30 đến 11giờ buổi chiều từ
13 h 30 đến 16h 30 từ thứ hai đến thứ sáu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tại điều 11, điều 12, điều 13, điều 14, điều 15, điều 16 , mục 6 Nghị định số: 54/2006/ NĐ- CP, chính phủ ngày 26/5/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều.
của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Giấy chứng nhận bệnh tật (người yêu cầu giải quyết chế độ cung cấp)
Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định: Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương cấp
Trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 của Nghị định: Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ hưởng chế độ bệnh binh căn cứ vào hồ sơ, lý lịch và địa bàn hoạt động cấp
Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định: Trích sao lý lịch quân nhân, công an nhân dân có ghi đầy đủ quá trình công tác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ cấp
Trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định: Giấy xác nhận được giao làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc tương đương cấp
Trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định: Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quân sự địa phương, công an và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc
Trường hợp qui định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định thì trong hồ sơ phải có thêm các giấy tờ sau:
+ Đơn trình bày của thân nhân hoặc đề nghị của chính quyền địa phương về tình trạng bệnh tật kèm bản sao bệnh án điều trị hoặc giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp xã.
+ Quyết định xuất ngũ.
Trường hợp không còn quyết định xuất ngũ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện nơi cư trú về quá trình phục vụ trong quân đội, công an.
+ Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận cấp xã thành phần gồm đại diện: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (mẫu số 6-BB5).
+ Cung cấp biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa quân đội hoặc công an ( Người yêu cầu cung cấp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản xác nhận bệnh tật cũ tái phát và đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục giải quyết chế độ đối với Bệnh binh - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-092907-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19