Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-098063-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chấp hành quân sự Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy quân sự xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phối hợp các ban ngành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lệnh gọi thanh niên nhập ngũ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phúc tra trong độ tuổi 18-26, lập danh sách thông qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, niêm yết danh sách
Bước 2: Viết lệnh điều động đăng ký bổ sung cho từng thanh niên, trao lệnh cho thanh niên
Bước 3: Thanh niên có mặt tại ban chỉ huy quân sự xã để đã đăng ký bổ sung theo hồ sơ đăng ký ban đầu.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu.
- Thời gian trao trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu.
Sơ yếu lý lịch lý lịch nghĩa vụ quân sự : 01 bản
Lệnh điều động đăng ký nghĩa vụ quân sự đăng ký ban đầu : 01 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Sơ yếu lý lịch lý lịch nghĩa vụ quân sự -Lệnh điều động đăng ký nghĩa vụ quân sự đăng ký ban đầu.(Ban chỉ huy quân sự Tỉnh Đồng Tháp tự soạn thảo mẫu.và gởi cho Ban chỉ huy quân sự Xã.)
Tải về
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung đối với thanh niên nhập ngũ - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-098063-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Nghĩa vụ quân sự
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
41