Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-155348-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận hẹn trả kết quả. Sau đó chuyễn cho Văn phòng đăng ký để thẩm tra hồ sơ
Bước 3: Văn phòng đăng ký chỉnh lý biến động nội dung thay đổi tên trên trang 4 giấy CN và chuyễn hồ sơ , giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên thẩm định, ký biến động vào trang 4 giấy chứng nhận
Bước 4: Phòng TN chuyễn hồ sơ, giấy chứng nhận về Văn phòng, VP cập nhật, chỉnh lý vào sổ địa chính và chuyễn giấy chứng nhận trở lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phát cho công dân
Bước 5: Thời gian, sáng 7h30 đến 11h30; chiều 13h30 đến 17h. Từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng thứ bảy chỉ làm buổi sáng.
- Địa chỉ nhận và trả kết quả: số 03, Đường 30/4, Phường 1.
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký biến động: + Hộ gia đình, cá nhân: Đất nông thôn: 7.000đ/giấy
Đất đô thị 10.000đ/giấy
Đất đô thị 15.000đ/giấy
Phí đo đạc Thu theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tổ chức 20.000đ/giấy
Trích lục bản đồ địa chính: + Hộ gia đình, cá nhân: Đất nông thôn: 5.000đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-155348-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
36