Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS1444
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp: số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 33 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc qua đường bưu điện.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải
Tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn thời gian mở hồ sơ lựa chọn và kết quả cho cá nhân, tổ chức và chuyển hồ sơ cho phận chuyên môn xử lý
Bước 3: Bộ phận chuyên môn:
Công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia biết để đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử (đối với tuyến liên tỉnh).
Mở hồ sơ lựa chọn và đánh giá hồ sơ lựa chọn. Trường hợp hồ sơ của đơn vị tham gia lựa chọn thiếu tài liệu chứng minh năng lực và điều kiện kinh doanh thì yêu cầu đơn vị làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi có yêu cầu làm rõ và đảm bảo thời gian đánh giá hồ sơ lựa chọn.
Bước 4: Công dân đến nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đơn vị tham gia lựa chọn khai thác tuyến là các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đăng ký tham gia lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.
Giờ xe xuất bến phải có từ 02 đơn vị trở lên đăng ký khai thác tuyến thành công (tính cho cả hai đầu tuyến).
Giờ xe xuất bến phải nằm trong biểu đồ chạy xe đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và chưa có đơn vị khai thác
Hồ sơ lựa chọn (sau đây gọi chung là Hồ sơ) là toàn bộ tài liệu, mẫu biểu do đơn vị tham gia lựa chọn chuẩn bị và nộp cho cơ quan tổ chức lựa chọn để làm căn cứ đánh giá nhằm lựa chọn đơn vị khai thác tuyến theo các yêu cầu quy định tại Thông tư này.
Tuyến vận tải hành khách cố định phải nằm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đơn đăng ký lựa chọn (Mẫu số 1).
Giấy ủy quyền (Mẫu số 2).
Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng ô tô (Mẫu số 3).
Bảng kê phương tiện vận tải hành khách (Mẫu số 4).
Bảng đăng ký phương tiện huy động thực hiện giờ xe xuất bến (Mẫu số 5).
Kế hoạch bảo dưỡng phương tiện
Kê khai năng lực bảo dưỡng phương tiện (Mẫu số 6).
Đăng ký lao động huy động thực hiện giờ chạy xe (Mẫu số 7).
Bảng kê chất lượng dịch vụ
Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông (Mẫu số 8).
Quy trình bảo đảm an toàn giao thông (Mẫu số 9).
Bảng kê đánh giá kỹ thuật (Mẫu số 10).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng đăng ký phương tiện huy động thực hiện giờ xe xuất bến
Tải về
Bảng kê đánh giá kỹ thuật
Tải về
Bảng kê phương tiện vận tải hành khách
Tải về
Đăng ký lao động huy động thực hiện giờ chạy xe
Tải về
Đơn đăng ký lựa chọn
Tải về
Giấy ủy quyền
Tải về
Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông
Tải về
Kê khai năng lực bảo dưỡng phương tiện
Tải về
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng ô tô
Tải về
Quy trình bảo đảm an toàn giao thông
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lựa chọn đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-BS1444
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37