Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS25
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công sản - Giá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính - Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: + Sở Tài chính: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Uỷ ban nhân dân tỉnh: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị lập kế hoạch mua sắm đã được duyệt trong dự toán hoặc đã được chấp thuận về chủ trương.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Địa chỉ nhận: Sở Tài chính, số 33 đường 30/4, Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ nộp đẩy đủ, ký nhận hồ sơ với đơn vị
Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng QLCS-Giá thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đơn vị
Công văn đề nghị của đơn vị (kèm theo danh mục cần mua sắm, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, cơ sở lấy giá kế hoạch)
Công văn chấp thuận cho mua sắm của UBND Tỉnh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-BS25
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38