Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS53
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, thị, thành phố.
Thời hạn giải quyết: Phòng Tài chính: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân huyện: 10 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị lập kế hoạch mua sắm đã được duyệt trong dự toán hoặc đã được chấp thuận về chủ trương.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị, thành phố hoặc qua đường Bưu điện.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ nộp đẩy đủ, ký nhận hồ sơ với đơn vị.
- Địa chỉ nhận: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị, thành phố.
Bước 3: Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định tham mưu trình UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đơn vị.
Công văn đề nghị của đơn vị, công văn chấp thuận cho mua sắm, danh mục cần mua sắm, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, cơ sở lấy giá kế hoạch.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-BS53
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35