Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS905
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lưu hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp nhận và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho phù hợp
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
Bước 3: + Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Khi đến nhận kết quả cá nhân xuất trình giấy biên nhận hồ sơ cho cán bộ
+ Nhận thông qua dịch vụ chuyển phát: Cá nhân đăng ký và trả phí cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5)
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-BS905
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37