Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS913
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục VI-1)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp nhận và trao giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho phù hợp
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
Bước 3: + Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Khi đến nhận kết quả cá nhân xuất trình giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho cán bộ
+ Nhận thông qua dịch vụ chuyển phát: cá nhân đăng ký và trả phí cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-6)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-BS913
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40