Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-004575-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bỏa vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 23
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt dự toán cải tạo, phục hồi môi trường khai thác khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản với quy mô, công suất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục kèm theo của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ đến liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 - 11h và 13h30 - 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Nếu hồ̀ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận cho tổ chức, cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận thông báo số tiền ký quỹ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đến Quỹ bảo vệ môi trường địa phương nộp đúng và đủ số tiền theo quy định.
Hồ sơ thiết kế khai thác ban đầu
Giấy phép khai thác khoáng sản
Bản đồ khu vực khai thác
Quyết định giao đất
Bản kiểm tra hiện trạng hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản
Bản dự toán ký quỹ phục hồi môi trường
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-004575-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất, Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28