Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-005811-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc Quy hoạch - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, Ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Bước 3: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận cho tổ chức.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho tổ chức bổ sung, hoàn thiện (viết phiếu hướng dẫn nếu có).
Bước 4: Nhận kết quả được giải quyết tại Bộ phận và trả kết quả theo ngày hẹn (Phiếu biên nhận) và Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định.
* Thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 - 11h , buổi chiều từ 13h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người đại diện cho tổ chức khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận và trả kết quả của Sở phải xuất trình Giấy giới thiệu. Trường hợp nhận thay phải có Giấy uỷ quyền của tổ chức.
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận và trả kết quả của Sở phải xuất trình Hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trường hợp nhận thay phải có Giấy uỷ quyền của người uỷ quyền.
Đơn xin giao đất (Bản chính)
Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định (Bản chính)
Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định về nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở xem xét hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (Bản sao có chứng nhận của Công chứng Nhà nước)
Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ: trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (Bản sao có chứng nhận của Công chứng Nhà nước)
Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất trước đó (Bản sao có chứng nhận của Công chứng Nhà nước)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (Mẫu số 03/ĐĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định giao đất: (Đvt: 1.000 đồng) Hồ sơ có diện tích dưới 1.000 m2: Đô thị:1.500; Nông thôn:1.000 Hồ sơ có diện tích từ 1.000 m2 trở lên: Đô thị:2.500; Nông thôn: 1.500
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-005811-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27