Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-006289-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc Quy hoạch-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tụa hành chính bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Bước 3: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận cho tổ chức.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho tổ chức bổ sung, hoàn thiện (viết phiếu hướng dẫn nếu có).
Bước 4: Nhận kết quả được giải quyết tại Bộ phận và trả kết quả theo ngày hẹn (Phiếu biên nhận) và Tổ chức thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định.
* Thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 - 11h , buổi chiều từ 13h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đại diện cho tổ chức khi đến nộp hồ sơ; nhận kết quả; thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định tại Bộ phận và trả kết quả của Sở phải xuất trình Giấy giới thiệu. Trường hợp nhận thay phải có Giấy uỷ quyền của tổ chức.
Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép (Bản chính)
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép (Bản chính)
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-006289-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26