Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-007244-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 50
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường mua mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu) và được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường (số: 110 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 – 11h và chiều từ 13h đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và hợp lê, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Tổ chức thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định. Nhận kết quả được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo ngày hẹn (phiếu biên nhận)
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ( 2 bản theo mẫu )
Giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có)
Văn bản báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất của đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép diện tích đất mà đơn vị được tiếp tục sử dụng
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đất của đơn vị (nếu có)
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Văn bản trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất ( trường hợp đấu giá, đấu thầu)
Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( trường hợp uỷ quyền )
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính - Lệ phí địa chính cấp GCNQSDĐ: 100.000đ/giấy - Lệ phí địa chính trích lục bản đồ địa chính: 20.000đ/lần
Phí thẩm định cấp QSDĐ 1.000.000đ/giấy (đối với hồ sơ trên 1.000m2) và 500.000đ/giấy (đối với hồ sơ dưới 1.000m2)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-007244-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định giao đất - Gia Lai
Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép - Gia Lai
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - Gia Lai
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Gia Lai
Tách thửa hoặc hợp thửa - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất, tài sản trên đất nhưng người chuyển quyền sử dụng đất không nộp Giấy chứng nhận để thực hiện thủ tục chuyển quyền (trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kể từ ngày 01/7/2004) - Gia Lai

0
24