Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-010001-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng hoặc đơn vị tài chính có thẩm quyền
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường (số: 110 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 – 11h và chiều từ 13h đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và hợp lê, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Tổ chức thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định. Nhận kết quả được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo ngày hẹn (phiếu biên nhận).
* Lưu ý chung: Việc thực hiện thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, hoặc trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đơn xin đăng ký thế chấp, bảo lãnh (02 bản theo mẫu).
- Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất đã được công chứng chứng thực của Nhà nước (1 bản)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh.
- Dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng (đối với trường hợp thế chấp tài sản trên đất hình thành trong tương lai).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (pho to).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 60.000đ/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-010001-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25