Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-011488-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấp phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 100m3/ngày đêm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai (cấp tỉnh)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (Chi tiết đến liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai (số:110 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)
Bước 3: Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Nộp Phí thẩm định và lệ phí Giấy phép và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.
Thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Kết quả phân tích chất lượng nước thải và nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải tại thời điểm xin cấp phép
Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn quy định; Trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải; phương án công nghệ xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả thải; giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được quy định
Bản đồ vị trí khu vực xả thải tỷ lệ từ 1/10.000 theo hệ tọa độ VN 2000
Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường phê duyệt hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác;
Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức cá nhân khai thác với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm 300.000
Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 100 đến 500 m3/ngày đêm 900.000
Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 2.000 đến 5.000 m3/ngày đêm 4.200.000
Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 500 đến 2.000 m3/ngày đêm 2.200.000
Lệ phí 100.000đ/Giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-011488-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]

0
19