Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-015710-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức trực tiếp đến mua mẫu đơn tại bộ phận một cửa, cán bộ tại Bộ phận một cửa hướng dẫn công dân, tổ chức điền các thông tin đầy đủ vào mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân, tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn Công dân, tổ chức điền các thông tin đầy đủ vào mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển phòng Báo chí - Xuất bản xử lý, Cấp phép khai thác, sử dụng Parabol (TVRO), trình ký
Bước 4: Sau khi trình lãnh đạo ký, phòng Báo chí - Xuất bản chuyển hồ sơ lại bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức
Bước 5: Theo giấy hẹn, công dân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và trả hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian nhận hồ sơ trong ngày:
+ Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11giờ 00’;
+ Chiều từ 1 giờ 30’ đến 5 giờ 00’.
Tờ khai xin cấp phép (theo mẫu)
Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị (kèm theo Quyết định thành lập cơ quan, chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà... có công chứng)
Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan
Bản sao (có công chứng) giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động
Văn bản xác nhận thường trú tại Việt Nam (đối với nước ngoài)
Bản sao (có công chứng) QĐ công nhận đạt tiêu chuẩn của cơ sở lưu trú du lịch, Quyết định thành lập cơ sở lưu trú du lịch
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép khai thác, sử dụng Parabol (TVRO) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-015710-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25