Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-016745-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bưu chính, Viễn thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức trực tiếp đến mua mẫu đơn tại bộ phận một cửa, cán bộ tại Bộ phận một cửa hướng dẫn công dân, tổ chức điền các thông tin đầy đủ vào mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân, tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn Công dân, tổ chức điền các thông tin đầy đủ vào mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển phòng Bưu chính, Viễn thông xử lý, xác nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát, trình ký
Bước 4: Sau khi trình lãnh đạo ký, phòng Bưu chính, Viễn thông chuyển hồ sơ lại bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức
Bước 5: Theo giấy hẹn, công dân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và trả hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian nhận hồ sơ trong ngày:
+ Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11giờ 00’;
+ Chiều từ 1giờ 30’ đến 5 giờ 00’.
- Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam.
- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát.
- Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ chuyển phát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-016745-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
39