Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-023157-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y, Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các trạm Thú y
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề thú y
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố.
Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;
* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức viên chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật cho phép.
Đối với chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (sau đây được gọi chung là thuốc thú y) được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có bằng kỹ sư chăn nuôi hoặc giấy chứng nhận có trình độ trung cấp thú y hoặc trung cấp chăn nuôi thú y do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu);
Bản kê khai địa điểm (theo mẫu);
Bản sao bằng cấp (có chứng thực).
Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú
Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.
Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khỏan1,2 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Ảnh 4x6 = 2 tấm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai địa điểm xin hành nghề
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thuốc thú y
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề thú y 100.000 đồng/ lần cấp lần đầu 5 năm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật hóa chất dùng trong thú y - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-023157-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30