Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-025627-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển Lâm nghiệp Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hộ sơ đầy đủ và hợp lệ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn và ghi rõ ngày trả kết quả cho tổ chức.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho tổ chức để hoàn thiện bổ sung, thời hạn giải quyết được tính từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Hồ Sơ được chuyển đến chi cục Phát triển lâm nghiệp trong ngày.
Bước 3: Hội đồng thẩm định của Sở Nông nghiệp sẽ tiến hành thẩm định tại nơi tổ chức, công dân lập vườn ươm
Bước 4: Hội đổng thẩm định lập báo cáo Giám đốc Sở để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doang giống cây trồng lâm nghiệp chính
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ : Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14h giờ đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghĩ lễ).
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp ( mẫu biểu số 05 Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Hồ sơ giới thiệu về cơ sở gieo ươm, các trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
Số bộ hồ sơ: 4 bộ (nộp 01 lần)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính (mẫu 09)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-025627-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19