Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-036544-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị và tổ chức được miến giảm lập kế hoạch, lập dự toán miến giảm thủy lợi phí
Bước 2: Nộp hồ sơ về Sở Tài chính gửi về Sở Tài chính (Văn phòng Sở) Buổi sáng từ 7 giờ - 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ - 17 giờ (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết và những ngày nghỉ khác theo quy định của nhà nước) và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 3: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định kế hoạch, dự toán miễn giảm của đơn vị
Bước 4: Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch hoặc đặt hàng về miễn giảm thuỷ lợi phí (đối với đơn vị thuộc huyện là Ủy ban nhân dân huyện)
Bước 5: Các đơn vị và tổ chức báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quí, năm và lập báo cáo tài chính theo qui định gửi Sở Tài chính
Bước 6: Sở Tài chính thẩm định hồ sơ miễn giảm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Kế hoạch miễn giảm, dự toán được giao, hợp đồng đặt hàng, lập báo cáo tài chính và hồ sơ miễn giảm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bù số tiền miễn thu thủy lợi phí - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-036544-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35