Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-037155-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trường hợp cần thiết thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi Các nhà đầu tư đến liên hệ đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhưng có cả nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp thì đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để được hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ, được cấp mẫu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ban quản lý. Địa chỉ 104 Lê Lợi , Pleiku, Gia lai.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7h đến 11h sáng, từ 13h đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Nhận hồ sơ và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ban quản lý
- Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
- Dự án đầu tư;
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (Phụ lục 01);
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như: Chứng chỉ quy hoạch, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, hợp đồng thuê đất sơ bộ.
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
38