Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-037167-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi Các nhà đầu tư đến liên hệ đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhưng có cả nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp thì đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để được hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ, được cấp mẫu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ban quản lý. Địa chỉ 104 Lê Lợi , Pleiku, Gia lai.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7h đến 11h sáng, từ 13h đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Nhận hồ sơ và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ban quản lý
- Bản đăng ký dự án đầu tư (Theo mẫu tại Phụ lục I-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH & ĐT);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp, bản sao hợp lệ Giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Dự án đầu tư.
- Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất như Chứng chỉ quy hoạch, Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư, Hợp đồng thuê đất sơ bộ;
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-037167-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21