Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-037173-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 – 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có yêu cầu điều chỉnh Giấy phép đầu tư, tổ chức, công dân đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc văn phòng Ban quản lý để được hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ, được cấp mẫu Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nằm trong Văn phòng Ban quản lý. Địa chỉ 104 Lê Lợi , Pleiku, Gia lai.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7h đến 11h sáng, từ 13h đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Nhận hồ sơ hoàn trả tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Ban quản lý
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với trường hợp bổ sung mục tiêu dự án: mục tiêu dự án bổ sung thuộc diện phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bổ sung: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với phần mục tiêu bổ sung) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao đóng dấu doanh nghiệp) và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền (bản sao hợp lệ)
Đối với trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được cấp lần đầu gắn với thành lập tổ chức kinh tế: khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp trước đó
- Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (theo mẫu).
- Bản sửa đổi hợp đồng liên doanh đối với doanh nghiệp theo hình thức đầu tư liên doanh.
- Bản sửa đổi điều lệ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn và công ty liên doanh).
- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư đã cấp.
- Bản giải trình nội dung điều chỉnh về lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Số bộ hồ sơ: 04 bộ trong đó có ít nhất 01 (bộ) gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mà nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-037173-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25