Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-056107-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệtQuyết định hành chínhVăn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Sở Lao động - Thương binh xã hội
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Sở
Bước 3: Văn phòng Sở nghiên cứu hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thành lập Trung tâm
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho Trung tâm biết và đến nhận kết quả
Công văn đề nghị thành lập trung tâm
Đề án thành lập trung tâm
Mục tiêu hoạt động của trung tâm
Nhiệm vụ cụ thể của trung tâm
Những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm:
+ Địa điểm mặt bằng, cơ sở vật chất.
+ Bộ máy, nhân sự và biên chế.
+ Nguồn lực đầu tư, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Trung tâm.
Tính khả thi của đề án
Đối với Trung tâm thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì đề án thành lập Trung tâm phải có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ
Đối với Trung tâm thuộc quyền quản lý của Bộ ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động
Các giấy tờ văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập trung tâm.
+ Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản bàn giao trụ sở làm việc cho trung tâm sử dụng hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.
+ Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại: ghi rõ tên trang thiết bị, số lượng, có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thành lập hoặc đổi tên các trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội cấp tỉnh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-056107-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25