Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-056441-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Sở Lao động - Thương binh xã hội
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động việc làm
Bước 3: Phòng Lao động việc làm nghiên cứu hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho Doanh nghiệp biết và đến nhận kết quả
Bước 5: Doanh nghiệp đến nộp lệ phí theo quy định (tại Văn thư) và nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động (theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH)
Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác việt nam và phía nước ngoài
Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động)
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của Tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy phép lao động 300.000 đ
Lệ phí cấp mới giấy phép lao động 400.000 đ
Lệ phí gia hạn giấy phép lao động 200.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-056441-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32