Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-057675-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ BHYT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công với cách mạng lập bản khai cá nhân
Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã:
- Kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng.
- Lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương và chuyển về phòng Lao động - Thương binh xã hội.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh xã hội:
* Kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thể bảo hiểm y tế.
- Mỗi người được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.
- Người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì không thuộc diện cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công với cách mạng.
* Lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động - Thương binh xã hội.
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh xã hội:
- Kiểm tra hồ sơ người có công với cách mạng đang quản lý.
- Lập danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
- Đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế.
- Chuyển phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp theo danh sách.
Bản khai cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Hồ sơ người có công với cách mạng (Sở Lao động - Thương binh xã hội đang quản lý)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-057675-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16