Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-061722-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thi đua - Khen thưởng huyện, phòng LLao động - Thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật làm bản khai của thân nhân (mẫu số 11) và kèm theo bản sao một trong những giấy tờ sau (cung cấp bản chính để Ủy ban nhân dân xã đối chiếu):
- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù, đày.
- Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
- Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, đối chiếu bản chính xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách và kèm theo hồ sơ gửi về phòng Lao động - Thương binh xã hội
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh xã hội tiếp nhận, kiểm tra, lập danh sách những hồ sơ hợp lệ chuyển về Sở Lao động - Thương binh xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh xã hội:
- Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với danh sách của cấp huyện đã nộp để tránh trùng lập đối với trường hợp được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến.
- Đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước thì đối chiếu hồ sơ gốc đang lưu trữ tại Sở, kiểm tra những hồ sơ di chuyển đến, liên hệ với Sở Lao động - Thương binh xã hội nơi nguyên quán để tránh việc giải quyết trùng lặp.
- Quyết định trợ cấp một lần.
Bản khai của thân nhân hoặc người đại diện thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11)
Bản sao một trong các giấy tờ sau:
+ Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù, đày.
+ Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
+ Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.
Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 11 - QĐ) của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-061722-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
51