Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-062924-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ Bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, chứng minh nhân dân để được cấp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (09 Trần Hưng Đạo, Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai).
Công chức, viên chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung quy định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu) giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho kịp thời.
- Đoàn thẩm định của Sở Y tế sẽ tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở hành nghề (01 ngày truớc khi đi thư ký đoàn thẩm định sẽ điện thoại báo trước cho khách hàng).
Bước 3: Công dân nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế và nộp lệ phí tại đây.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của công an cấp xã, phường nơi người đó bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của công an cấp xã, phường nơi người đó bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc: - Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000,00 VNĐ - Nhà thuốc: 180.000,00VNĐ - Quầy thuốc (đại lý của doanh nghiệp); Đại lý của doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 90.000,00 VNĐ.

0
26