Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-063926-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: khách hàng làm hoàn thiện bộ sơ Đăng ký quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. (Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Y tế để nhận mẫu)
Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế (211, Bs Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, khách hàng nộp lệ phí và Sở Y tế sẽ cấp liền cho khách hàng một phiếu tiếp nhận hồ sơ Đăng ký quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nội dung mà khách hàng đăng ký.
Bước 3: sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nếu Sở Y tế không có yêu cầu bổ sung hồ sơ thì khách hàng được phép tiến hành tổ chức quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh như nội dung đã đăng ký. Nếu trong vòng mười ngày mà Sở Y tế phát hiện thấy hồ sơ Đăng ký quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh còn thiếu, hoặc chưa hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho khách hàng và yêu cầu khách hàng phải bổ sung hồ sơ đầy đủ và sau 10 ngày tính từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận thì khách hàng được phép tiến hành tổ chức quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh.
Giấy đăng ký quảng cáo
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp
Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký quảng cáo
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định nội dung thông tin, quảng cáo khám, chữa bệnh 1.000.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-063926-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
51