Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-067840-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tổng hợp và Quản lý các Tổ chức tín dụng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổng hợp và Quản lý các Tổ chức tín dụng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức kinh tế xin cấp Giấy phép nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tổng hợp vả Quản lý các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân, tổ chức kinh tế xin cấp Giấy phép đến liên hệ phòng Tổng hợp và quản lý các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định.
- Sau khi làm xong hồ sơ theo yêu cầu, cá nhân, tổ chức kinh tế xin cấp Giấy phép đến nộp tại Phòng Tổng hợp vả Quản lý các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh. Công chức của phòng sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thì sẽ tiếp nhận hồ sơ xử lý và hẹn ngày nhận kết quả; nếu hồ sơ chức đúng và đầy đủ, công chức của phòng sẽ trả hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, đầy đủ 1 lần để cá nhân, tổ chức kinh tế biết và thực hiện.
- Sau khi hồ sơ xin cấp phép được xử lý và ban hành Giấy phép tại phòng Tổng hợp vả Quản lý các Tổ chức tín dụng, phòng sẽ trình Giám đốc chi nhánh ký; sau đó sẽ chuyển về lại phòng Tổng hợp vả Quản lý các Tổ chức tín dụng và sẽ cấp cho Giấy phép cho cá nhân, tổ chức kinh tế khi đến ngày hẹn.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).
- Đơn (theo mẫu, nhận trực tiếp tại phòng Tổng hợp và quản lý các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai).
- Bản sao tiếng Anh và tiếng Việt hợp đồng vay nước ngoài (có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp).
- Bản sao công chứng Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy phép hoạt động, văn bản có liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Bản sao có công chứng văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
- Bản sao có công chứng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu ra nước ngoài (trong trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài trung, dài hạn - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-067840-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21