Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-068070-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” - Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và cho đến khi trả kết quả; trong đó: 7 ngày hoàn chỉnh thủ tục đăng ký kinh doanh và 5 ngày hoàn chỉnh thủ tục khắc dấu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đang hoạt động Công ty Cổ phần; khi thành lập thêm Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (trực thuộc tổ chức) và có nhu cầu Lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (trực thuộc tổ chức); đến tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai để tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết thủ tục có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (số: 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)
Bước 3: Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn chi tiết để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thủ tục, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp; đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ chuyển vào phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ và làm hoàn chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký.
- Sau khi lãnh đạo đã ký xong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty về lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; làm biên lai nộp lệ phí trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; và phô tô Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gửi các cơ quan chức năng có liên quan: Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành trong tỉnh có liên quan theo chức năng ngành nghề kinh doanh.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
+ Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của cơ quan Công an tỉnh;
+ Biên lai thu tiền hoàn chỉnh hồ sơ Đăng ký kinh doanh.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h đến 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng 7 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Thông báo đăng ký thay đổi, nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần (theo mẫu hướng dẫn); trong đó ghi rõ: Đăng ký Lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trực thuộc tổ chức)…; Tên Địa điểm kinh doanh; Địa chỉ Địa điểm kinh doanh của Công ty (10 bản)
Thông báo Lập Địa điểm kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (trực thuộc tổ chức); (theo mẫu hướng dẫn) (1bản)
Nộp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ để bổ sung vào Địa điểm kinh doanh (trực thuộc Công ty mẹ); thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:
- Đối với Công ty mẹ đứng chân trên địa bàn tỉnh quản lý thì nộp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gốc để bổ sung vào Địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty mẹ.
- Còn đối với Công ty mẹ ngoài tỉnh đến Lập Địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh quản lý thì sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ (có công chứng) để có sở làm hồ sơ Thông báo Lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty mẹ đứng chân trên địa bàn tỉnh quản lý.
Sao Giấy chứng minh nhân dân + Hộ khẩu của người đứng tên Địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (có công chứng); (1bản)
Sao giấy tờ chứng minh trụ sở giao dịch của Cty (có công chứng); (1bản).
(Sao quyền sở hữu nhà và đất hoặc hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương).
Giấy đề nghị chọn cơ sở khắc dấu của doanh nghiệp (theo Mẫu CD4 Ban hành kèm theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Bộ Công an) (1bộ hồ sơ)
(Tuỳ theo nhu cầu thực tế của Công ty khi Lập Địa điểm kinh doanh cần có con dấu hoạt động riêng).
Sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty; (1 bản)
Quyết định Lập Địa điểm kinh doanh ; Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (trực thuộc tổ chức)…do chủ sở hữu là tổ chức của Công ty Cổ phần quản lý và điều hành; (1bản)
Biên bản họp Hội đồng Quản trị; (1 bản)
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền; khi thành lập thêm một Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên; (1 Bản)
Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) bao gồm: - Hồ sơ đăng ký kinh doanh: 01 bộ. - Hồ sơ Đăng ký khắc dấu: 01 bộ (chuyển cơ quan Công an tỉnh)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chọn cơ sở khắc dấu của doanh nghiệp
Thông báo đăng ký thay đổi, nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần
Tải về
Thông báo Thành lập Văn phòng Đại diện của Cty TNHH 1 Thành viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 20.000 VNĐ/1lần cấp.
lệ phí hồ sơ khắc dấu của Công an tỉnh 270.000VNĐ/1 lần cấp.
Mức thu tiền hồ sơ ĐKKD (bì hồ sơ, các đơn, mẫu,…) cho các loại hình doanh nghiệp 50.000VNĐ/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký Địa điểm kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức của Công ty Cổ phần) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-068070-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22