Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-072680-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (đối với dự án nhóm B) , 10 ngày (đối với dự án nhóm C)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, Đơn vị nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận 1 cửa – Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai – 20 Phạm Văn Đồng – TP Pleiku.
Thời gian : từ thứ hai đến thứ sau hàng tuần.
- Buổi sáng : từ 7 giờ đến 11 giờ;
- Buổi chiều : từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bước 2: Bộ phận 1 cửa xem xét hồ sơ theo quy định;
Nếu thiếu : đề nghị Cơ quan bổ sung cho đầy đủ theo quy định của Nhà nước.Nếu đủ hồ sơ : tiếp nhận và viết giấy hẹn với người đến làm việc, sau đó trình toàn bộ hồ sơ cho Giám đốc Sở xem xét sơ bộ và ký chuyển cho Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận và xem xét chi tiết hồ sơ;
Giao hồ sơ cho Trưởng hoặc Phó phòng Phòng QLXD tiếp nhận, Cán bộ phụ trách Phòng QLXD phân công chuyên viên kiểm tra và tiến hành lập các nội dung của Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thông qua Lãnh đạo Phòng và trình Giám đốc Sở ký.
Bước 3: Phòng QLXD giao trả hồ sơ và kết quả thẩm định cho bộ phận 1 cửa để giao trả hồ sơ cho Cơ quan, Đơn vị.
Cơ quan, Đơn vị nộp lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở cho bộ phận Tài vụ của Sở và nhận lại hồ sơ và kết quả.
Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở (theo mẫu)
Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư và chủ đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng của Cơ quan QLNN có thẩm quyền; (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế công trình và Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Thuyết minh của Dự án Đầu tư xây dựng công trình
Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt
Biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế (theo phụ lục số 2,3 của NĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)
Các văn bản thoả thuận có liên quan của các Cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...và các văn bản liên quan khác tuỳ theo tính chất của từng dự án (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực)
Nội dung thiết kế cơ sở của dự án (bao gồm phần thuyết minh và các bản vẽ)
Hồ sơ khảo sát xây dựng công trình gồm: khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình
Kết quả thi tuyển kiến trúc (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế cơ sở (Công trình có vốn đầu tư > 7 tỷ đồng – không phân biệt nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Nhóm B và C) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-072680-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Kiến trúc
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23