Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-072819-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 20 – 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch XDCT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, Đơn vị nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Quản lý Quy hoạch-Đô thị ( thuộc Sở Xây dựng – số 20 Phạm văn Đồng – TP Pleiku – tỉnh Gia Lai).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;
Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bước 2: Phòng Quản lý Quy hoạch đô thị tiếp nhận và xem xét hồ sơ, nếu thiếu thì hướng dẫn cho đại diện Cơ quan bổ sung các văn bản cần thiết. Nếu đủ thì viết giấy hẹn ngày giao trả hồ sơ.
Chuyên viên được phân công kiểm tra hồ sơ quy hoạch, phối hợp với các chuyên viên khác để lấy thêm ý kiến trước khi lập báo cáo thẩm định quy hoạch.
Bước 3: Thông qua các nội dung báo cáo thẩm định quy hoạch công trình cùng với các hồ sơ liên quan để Trưởng hoặc Phó phòng xem xét lần cuối trước khi trình Giám đốc Sở ký Báo cáo thẩm định.
Giao trả hồ sơ cho Cơ quan, Đơn vị.
Văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền về chủ trương lập quy hoạch ( Nghị quyết HĐND, chủ trương của UBND...)
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền
Hồ sơ quy hoạch (các bản vẽ và thuyết minh theo quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng)
Dự toán thẩm định (nếu có)
Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
mức chi phí quy hoạch xây dựng 100.000 đồng/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định quy hoạch xây dựng công trình - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-072819-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16