Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-072929-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức công dân phải đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Công Thương Gia lai để được hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ, cấp mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nằm trong Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ 04 Lý Thái Tổ , Pleiku, Gia lai.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời.
Bước 3: Nhận hồ sơ và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7h đến 11h sáng, từ 13h đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức cá nhân đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau
Là tổ chức cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
Có hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp Giấy phép
Tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện ngoài các điều kiện chung như trên còn phải đáp ứng các điều kiện riêng sau:
+ Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán bán buôn điện, bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm.
+ Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện.
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp.
- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.
- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đối với tổ chức bán lẻ điện tại địa phương.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới Giấy phép 700.000đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-072929-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
4