Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-072971-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có yêu cầu giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại Sở Công Thương. Địa chỉ 04 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, Gia Lai.
- Hồ sơ chưa đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
- Hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Nhận, trả hồ sơ và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại Sở Công Thương.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ từ 07h đến 11h sáng, từ 13h đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật; bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán
Có chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng; bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia
Có đủ điều kiện kihn doanh hoặc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện
Đã thực hiện ký quĩ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ VND tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam
Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu) của Bộ Thương mại.
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.
- Chương trình bán hàng bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán.
- Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung: nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia; Hồ sơ được nộp tại Sở Công Thương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-072971-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13