Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-075789-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Ngoài trụ sở cơ quan
Thời hạn giải quyết: không quá hai ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại bàn tiếp nhận hồ sơ theo số thứ tự
Giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng: - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng kiểm tra hồ sơ và vào sổ theo dõi việc tiếp nhận.
- Đối với hồ sơ yêu cầu công chứng giải quyết trong ngày, công chứng viên giải quyết theo số thứ tự của hồ sơ yêu cầu công chứng.
- Đối với hồ sơ yêu cầu công chứng không giải quyết được ngay trong ngày thì công chứng viên phải viết phiếu hẹn cho người yêu cầu công chứng biết về thời gian công chứng. Đúng theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, những người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch phải có mặt đầy đủ tại Phòng công chứng để ký kết vào hợp đồng, giao dịch trước sự có mặt của công chứng viên (trừ trường hợp những người có thẩm quyền của tổ chức, pháp nhân đã đăng ký mẫu chữ ký tại Phòng công chứng); khi đi người yêu cầu công chứng phải đem theo bản gốc giấy tờ để công chứng viên đối chiếu với bản sao của hồ sơ yêu cầu công chứng đã tiếp nhận.
- Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết: Công chứng viên giải thích rõ lý do và từ chối việc công chứng (nếu người yêu cầu công chứng đề nghị từ chối bằng văn bản thì công chứng viên từ chối bằng văn bản).
- Trường hợp hồ sơ bị thiếu thủ tục chưa công chứng được: Công chứng viên ghi hướng dẫn và yêu cầu bổ sung tại phần trả lời của Công chứng viên nhận phiếu trong Phiếu yêu cầu công chứng (ghi cụ thể các giấy tờ cần bổ sung, ngày tháng năm hướng dẫn và công chứng viên ký, ghi rõ tên khi tiếp nhận hồ sơ).
Trả kết quả công chứng: Sau khi công chứng viên đã thực hiện xong việc công chứng, hồ sơ được chuyển sang bộ phận thu phí và trả kết quả công chứng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngưìơi uỷ quyền phải ký trước mặt Công chứng viên
Người uỷ quyền phải còn minh mẫn, sáng suốt, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Nội dung của văn bản uỷ quyền không trái pháp luật, đạo đức xã hội
- Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) do cá nhân, tổ chức có liên quan đến giấy uỷ quyền yêu cầu;
- Bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân, tư cách tham gia giao dịch của cá nhân, pháp nhân.
- Bản sao giấy tờ về tài sản liên quan đến nội dung uỷ quyền (nếu có);
- Bản thảo giấy ủy quyền do hai bên soạn thảo sẵn hoặc yêu cầu Công chứng viên Phòng Công chứng soạn thảo;
- Khi công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu với bản sao đã nộp.
Số bộ hồ sơ: Tuỳ theo yêu cầu (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản ( Mẫu số 01/PYC
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng 20.000 đồng/trường hợp;
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [16]
Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân - Gia Lai
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Gia Lai
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Gia Lai
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Gia Lai
Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Gia Lai
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Gia Lai
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Gia Lai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Gia Lai
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Gia Lai
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp - Gia Lai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Gia Lai
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Gia Lai
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đối với các tổ chức thuộc địa phương - Gia Lai
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu - Gia Lai
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng - Gia Lai
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Gia Lai

0
24