Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-076540-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai được quyền ký giấy phép cho thu các khoản tiền dưới mức 500 000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương cho mỗi hợp đồng.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ sang Campuchia, trường hợp không thể thanh toán qua ngân hàng thì nộp hồ sơ tại phòng Nghiên cứu tổng hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đề nghị cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt
Bước 2: Sau khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ của thương nhân Việt Nam xin được thu ngoại tệ tiền mặt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai xem xét, giải quyết. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai được quyền ký giấy phép cho thu các khoản tiền dưới mức 500 000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương cho mỗi hợp đồng. Đối với các hợp đồng có giá trị từ 500 000 USD trở lên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng nhà nước xem xét giải quyết.
Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai hoặc Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối- Ngân hàng Nhà nước cấp theo thẩm quyền hoặc không cấp giấy phép cho doanh nghiệp được thu ngoại tệ tiền mặt. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, phải có văn bản giải thích lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện:
* Là thương nhân Việt Nam có nhu cầu thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia, bao gồm :
- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Các hộ cá thể được phép kinh doanh xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
- Cư dân biên giới.
* Thương nhân Việt Nam được nhận thanh toán bằng ngoại tệ tiền mặt thông qua việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho thương nhân Campuchia trong trường hợp thương nhân hai bên không thể thanh toán qua Ngân hàng, không áp dụng cho thương nhân Việt Nam được dùng ngoại tệ tiền mặt thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu và cung ứng dịch vụ từ phía Campuchia (trừ trường hợp thanh toán bằng tiền mặt KHR).
- Đơn xin phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia;
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu( đối với doanh nghiệp xin cấp giấy phép lần đầu);
- Bản sao văn bản chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp hàng hoá tạm ngừng xuất khẩu và hàng hoá xuất khẩu có điều kiện;
- Bản sao hợp đồng thương mại đã ký với thương nhân Campuchia có thoả thuận phương thức thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt (có xác nhận của thủ trưởng doanh nghiệp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-076540-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20