Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-078018-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Địa phương, cơ sở chăn nuôi có nhu cầu đăng ký công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ về tại Chi cục Thú y tỉnh
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của Hồ Sơ, hồ sơ đăng ký được nộp về Cục thú y, trong phạm vi 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Cục Thú y thẩm định điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh và trả lời kết quả. Nếu đủ điều kiện thì sau 15 ngày các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh cho địa phương theo quy định tại điều 15 của quy định này.
Thời gian: 7h30’ -10h30’ và 13h30’ -16h30’ các ngày thứ 2 - thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lễ, tết).
+ Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 1a, 1b).
+ Đơn đề nghị thẩm định (theo mẫu quy định tại phụ lục 2a, 2b của Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN).
Đơn đề nghị thẩm định (theo mẫu quy định tại phụ lục 2a, 2b của Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN)
- Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b, bao gồm các nội dung sau):
+ Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi.
+ Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Đơn đề nghị thẩm định vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-078018-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20