Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-078173-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu Chứng nhận đủ điều kiện xông hành nghề xông hơi khử trùng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch - Chi cục Bảo vệ thực vật (86 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của Hồ Sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn phương tiện, trang thiết bị và con người. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa bổ sung.
Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Kiểm dịch thực vật- Chi cục Bảo vệ thực vật.
Thời gian: 7h30’ -10h30’ và 13h30’ -16h30’.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng:
- Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.
- Người trực tiếp xông hơi khử trùng phải có thẻ xông hơi khử trùng.
- Có quy trình kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng, bảo đảm an toàn đối với người và vật nuôi.
- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nỗ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hoá chất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Phụ lục 4)
Quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định
Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (phụ lục 4).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận Lệ phí 200.000 đ/1 lần cấp/3 năm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-078173-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22